Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Úhrada faktur přes GPwebpay

Pomocí systému GPwebpay můžete zadáním údajů vaší platební karty uhradit naši fakturu. Systém GPwebpay ověří správnost vaší platební karty a předá požadavek na vaši banku, která provede platbu.

Platit je možné kartami MasterCard, Maestro, Visa a Visa Electron.

1. krok: VAŠE ÚDAJE

Zadání platby

Variabilní symbol musí mít 9 znaků.

*
*
*
:
:
Kontakt
*
Poznámky k platbě
Potvrzení

Kliknutím na tlačítko 'pokračovat' se dostanete na přehled zadaných údajů.