Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Dodavatelé

Lokální dodavatelé

Nespornou výhodou, kterou přinášejí naše pobočky v zahraničí, je možnost využívat v dané zemi lokální dodavatele – tedy rodilé mluvčí. V současné době spolupracujeme s více než 3000 externími dodavateli z celého světa. Jsou mezi nimi výborní filologové i profesionálové aktivně působící v mnoha rozličných oborech.

Výběr dodavatelů

Výběru překladatelů věnujeme mimořádnou pozornost. Pravidelnou zpětnou vazbou, kterou jim poskytujeme formou jazykových a terminologických korektur, neustále zvyšujeme úroveň našich překladů.