Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Jazyková škola

Nabídka jazykové školy Skřivánek v oblasti jazykového vzdělávání zahrnuje kurzy pro dospělé i děti, individuální i skupinovou výuku pro firmy a širokou veřejnost, jazykové audity, jazykové zkoušky, a v neposlední řadě i širokou nabídku v oblasti online výuky. Máme bohaté zkušenosti s realizací kurzů pro firmy i veřejnost s jednotnou metodikou výuky po celé ČR i v dalších zemích východní a střední Evropy.

V oblasti firemního vzdělávání klademe důraz na komplexnost nabízených služeb v této oblasti. Firemní projekty vzdělávání zahrnují kromě výuky samotné i jazykové poradenství, metodickou přípravu rozsáhlých vzdělávacích projektů a jejich průběžnou kontrolu, včetně monitoringu docházky studentů, průběžného testování, certifikace a příprav na závěrečné zkoušky.

Společnost Skřivánek jako jedna z prvních ve svém oboru v České republice zavedla v roce 2002 systém řízení kvality dle normy EN ISO 9001. V roce 2011 jsme úspěšně implementovali systém řízení environmentu dle normy EN ISO 14001 a v následujícím roce jsme získali certifikaci systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001.

Jazyková škola Skřivánek je oficiálním testovacím centrem společnosti Educational Testing Service, přípravným centrem a místem konání zkoušek Cambridge English Language Assessment.

Jazyková škola Skřivánek je členem asociace AJŠ (Asociace jazykových škol) a splňuje stanovené zásady a požadavky normy kvalitního vzdělání, jejichž dodržování je závazné pro všechny členy AJŠ. Cílem této nové normy je zajistit a udržet vysokou kvalitu jazykového vzdělání.

 

.

Výhody jazykové školy Skřivánek

  • garantujeme kvalitní a profesionální lektory a rodilé mluvčí
  • vlastníme propracovanou metodiku výuky, kterou neustále rozvíjíme
  • nabízíme širokou nabídku forem jazykového vzdělávání
  • za téměř 20 let historie máme bohaté zkušenosti s přípravou a realizací rozsáhlých projektů
  • najdete nás v 19 městech ČR a 15 zemích světa
  • nabízíme individuální přístup a otevřenou komunikaci
  • nabízíme flexibilní, efektivní a cílenou výuku cizího jazyka
  • poradíme vám vhodný typ studia, tempa
  • pomůžeme vám s motivací při výuce cizího jazyka
  • využijte online přístup k informacím o vašem studiu