Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Jazykové kurzy pro veřejnost

Výhody naší jazykové školy

 • malý počet studentů ve skupinkách (4 - max. 10)
 • moderní komunikativní metoda
 • aplikace moderních trendů ve výuce
 • profesionální metodická podpora
 • skvělá dostupnost v centru českých měst
 • jazykové kurzy běžných i netradičních jazyků
 • jazykové kurzy pro všechny jazykové úrovně od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty
 • definice jazykových úrovní dle Společného evropského referenčního rámce
 • termíny kurzů je možné po domluvě se studenty změnit

 

Jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou osvobozeny od DPH.

Vyučované jazyky

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • španělština
 • italština
 • ruština
 • čeština pro cizince
 • další jazyky na vyžádání