Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Unikátní metoda Effecto

V dnešní době, kdy se svět propojuje a vzdálenosti neustále zkracují, je nezbytné umět komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce. Aby cesta k osvojení cizího jazyka byla snazší, zábavnější a efektivnější, nabízí vám jazyková škola Skřivánek výuku podle unikátní registrované metody Effecto.

Effecto vychází z přesvědčení, že domluvit se je mnohem důležitější než umět teoreticky odříkat gramatická pravidla. Ta totiž ještě nikdy nikomu jízdenku na vlak nekoupila. Klíčem k úspěchu je odhodit zbytečné obavy a začít mluvit.

Naši studenti si mohou přizpůsobit průběh kurzu k obrazu svému výběrem vhodných konverzačních témat. Lektor pak vybírá takové výukové postupy, které co nejvíce odpovídají očekáváním studentů. Osobní přístup, různorodé aktivity, zábava, příjemné a uvolněné prostředí, větší sebedůvěra při komunikaci v cizím jazyce a prokazatelné dlouhodobé zlepšení – to vše vás čeká, pokud se rozhodnete navštěvovat naše jazykové kurzy. Těšíme se na vás.

 

 

 

a

Podrobnější informace o výukové metodě naleznete na webu:
www.effecto.skrivanek.cz