Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Lokalizace

Lokalizace software je proces, při kterém se neprovádí jen lingvistický překlad textů aplikace, ale také testování správné funkčnosti lokalizované aplikace (tj. zda v lokalizovaném produktu funguje vše úplně stejně jako v původním produktu).

Přizpůsobení produktu cílovému trhu

Produkt se musí přizpůsobit jazyku a kulturním i jiným zvyklostem specifického cílového regionu či trhu (např. musí umět pracovat s místním formátem data a času, respektovat místní zvyklosti ovládání programů, apod.).

Jazykověda spolu s technikou

Proces lokalizace vyžaduje kromě jazykových znalostí i jiný druh dovedností a technik, které nesouvisejí přímo s jazykovědou.

Výhody pro zákazníka a záruka kvality

Komplexní služby

Naše schopnost kombinovat lingvistický servis se softwarovým inženýrstvím, lokalizací uživatelské nápovědy a software buildingem poskytuje komplexní služby od prvotního vyhodnocení po konečné řešení vašich softwarových potřeb.

Jeden kontaktní bod

Při celém procesu lokalizace – od lingvistického překladu až po testování funkčnosti – komunikujete s jedním projektovým manažerem.

Přizpůsobení produktu cílovému trhu

Programy obsahově přizpůsobíme kulturním a národním normám a zvyklostem. U multimediálních aplikací se mohou lišit jednotlivé znaky, jako jsou barvy, velikosti a formy objektů v jednotlivých zemích (např. mincí a bankovek, taxislužby, telefonních budek, schránek, autobusů).

Úspora nákladů a času

Využíváme systémy překladové paměti, které umožňují značnou úsporu nákladů a zároveň šetří váš čas.

Záruka kvality

Proces zpracování projektů je standardizovaný a vysoce profesionální. Kvalita našich služeb vyplývá z naší dlouholeté zkušenosti a je podpořena systémem řízení kvality dle normy EN ISO 9001 a oborovou certifikací pro překladatelský průmysl dle normy EN 15038, která stanovuje požadavky na proces zpracování překladu a všechna další související hlediska, včetně prokazování kvality a sledovatelnosti.