Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Maturita z angličtiny online

Nespoléhejte na náhodu a zvládněte státní maturitu s námi! S naším online kurzem o 150 lekcích bude maturita z angličtiny hračka.

Co vám příprava na maturitu zajistí?

  • Získáte informace o průběhu a obsahu maturity.
  • Připravíte se na všechny situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity z anglického jazyka čekají.
  • Osvojíte si všechny důležité strategie pro úspěšné složení zkoušky.
  • Budete mít možnost zopakovat si a prohloubit slovní zásobu z témat, která se v maturitní zkoušce objevují.
  • Zopakujete si a procvičíte kompletně celou anglickou gramatiku.
  • Zvládnete všechny tři části maturitní zkoušky – ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci.
  • Prostřednictvím unikátních video spotů se hravě připravíte na ústní část maturity.

Maturita z angličtiny online odpovídá úrovni A2 - B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen nejen letošním, ale i všem budoucím maturantům.

Cena za kurz: 1 250 Kč s DPH
Akční cena: 990 Kč s DPH

 

Pro podrobnější informace kontaktujte svoji nejbližší pobočku.