Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Členství v asociacích

Skřivánek je partnerem nebo aktivním členem v následujících asociacích:

ETS – EDUCATIONAL TESTING SERVICE
ETS – EDUCATIONAL TESTING SERVICE

ETS – EDUCATIONAL TESTING SERVICE

ETS je celosvětově největší organizace zabývající se testováním. Nabízí řadu produktů a služeb, které určují pokročilost, měří pokrok a podporují učení. Organizace funguje již déle než 60 let, nyní jsou její produkty a služby dostupné ve více než 180 zemích světa.
V prosinci 2011 získala jazyková škola Skřivánek oficiální statut testovacího centra ETS, který opravňuje k organizování certifikovaných jazykových zkoušek vyvíjených společností ETS. Společnost Skřivánek umožňuje zájemcům složit následující zkoušky přímo na svých pobočkách: TOEFL ITP, TOEIC L&R, TOEIC Bridge, TFI, WiDaF.

Cambridge Center
Cambridge Center

Cambridge Center

Jazyková Škola Skřivánek se ve spolupráci s Cambridge Center stala místem konání zkoušek Cambridge English Language Assessment s platností od začátku roku 2015. Díky tomu je možné, aby zájemci skládali vybrané Cambridge zkoušky přímo na pobočkách JŠ Skřivánek za předpokladu, že je splněn minimální počet účastníku zkoušky, a to 5 osob. JŠ Skřivánek má v současnosti také k dispozici tým interních vyškolených examinátorů zkoušek Cambridge Preliminary, Cambridge First a Cambridge Advanced.

ATA - American Translators Association
ATA - American Translators Association

ATA - American Translators Association

American Translators Association (ATA) je největší sdružení překladatelů a tlumočníků v USA. Bylo založeno v roce 1959 a v současnosti sdružuje vice než 11 000 členů ve vice než 90 zemích světa. Zároveň je členem Mezinárodní federace překladatelů (International Federation of Translators, FIT). Sídlí ve Virginii.

K hlavním cílům asociace patří podpora oboru překladatelství a tlumočnictví a profesního rozvoje překladatelů a tlumočníků. ATA nabízí svým členům certifikační zkoušky pro mnoho jazykových kombinací.

Učení online
Učení online

Učení online

Jazyková agentura Skřivánek je exkluzivním partnerem výukového portálu pro žáky, rodiče a učitele základních škol www.ucenionline.com pro oblast jazykového vzdělávání.

Učení online je portál, který slouží jako databáze nových výukových podkladů. Navíc propojuje žáky a školy mezi sebou pomocí modulu ÚKOLY, kterým jsou jim zasílána domácí cvičení, a naopak učitelům usnadňuje práci systémem elektronických testů a jejich automatickým opravováním.

D-U-N-S® (Data Universal Numbering System)
D-U-N-S® (Data Universal Numbering System)

D-U-N-S® (Data Universal Numbering System)

D-U-N-S (Data Universal Numbering System) je unikátní mezinárodní identifikační číselný znak, který zavedla společnost Dun & Bradstreet, jehož pomocí je možné spolehlivě najít firmu v kterékoli části světa a v řadě případů rozpoznat např. její vlastnické vazby. Organizace D&B sleduje pomocí D-U-N-S čísel vazby mezi mateřskými a dceřinými společnostmi, ústředím a pobočkami. Skřivánek je jednou z firem, která je plně registrovaná a poskytuje potřebná data, která dokazují vysokou kvalitu a relevantnost poskytnutých informací.

EUATC
EUATC

EUATC

EUATC je mezinárodní organizace, jediná svého druhu v Evropě, která zastupuje překladatelské společnosti zaměřené na kvalitu. Byla založena v roce 1994 a jejími členy jsou národní asociace sdružující překladatelské agentury. Společnost Skřivánek je členem Asociace českých překladatelských agentur (ACTA), která je členem EUATC.

ACTA
ACTA

ACTA

Asociace českých překladatelských agentur (ACTA) je zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají překladatelskými a tlumočnickými službami. Od svého založení v roce 2005 je ACTA členem Evropské unie asociací překladatelských společností (EUATC), která sdružuje všechny evropské národní asociace překladatelských agentur. Skřivánek patří mezi zakládající členy ACTA.

GALA — Globalizační a lokalizační asociace
GALA — Globalizační a lokalizační asociace

GALA — Globalizační a lokalizační asociace

Globalizační a lokalizační asociace (GALA) je plně reprezentativní, neziskovou, mezinárodní podnikatelskou organizací v oblasti překladů, internacionalizace, lokalizací a globalizace. Asociace členům poskytuje společné fórum, kde mohou probírat problémy, přicházet na novátorská řešení, podporovat vývoj ve svém oboru a společně představovat jednotný – a silnější – hlas ve svém oboru i ve společnosti. Společnost Skřivánek je členem GALA.

Asociace jazykových škol – AJŠ
Asociace jazykových škol – AJŠ

Asociace jazykových škol – AJŠ

Jazyková škola Skřivánek je členem asociace AJŠ (Asociace jazykových škol), která vznikla v lednu 2015 fúzí společností AJŠA ČR (Asociace jazykových škol a agentur České republiky), jejímž členem byla Jazyková škola Skřivánek již od roku 2008 a společnosti ACERT (Asociace certifikovaných škol). Svým členstvím deklaruje plnění stanovených zásad a požadavků normy kvalitního vzdělání, jejichž dodržování je závazné pro všechny členy AJŠ. Cílem této nové normy je zajistit a udržet vysokou kvalitu jazykového vzdělání. Kodex kvality AJŠ a Etický kodex AJŠ garantuje kvalitu, kterou členské školy a agentury dodávají svým zákazníkům. V roce 2016 jsme získali Certifikát kvalitního jazykového vzdělávání AJŠ potvrzující kvalitu našich služeb.
Podrobnější informace najdete na webu asociace: http://www.asociacejs.cz/