Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Evropské grantové projekty

Prostřednictvím EU fondů rozděluje Evropská unie finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony, a to v rámci Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Strukturální fondy (SF) existují dva - Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Zatímco ERDF se zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství, ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Peníze ze SF jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů, tzv. programových období (např. 2007-2013, 2014 - 2020), na základě definování jasných cílů a priorit.