Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Významné projekty

V posledních několika letech se společnost Skřivánek podílela na celé řadě významných jazykových projektů, které zajišťovala na území celé České republiky. Mimo jiné jsme měli možnost zpracovat také následující projekty:

 • V roce 2012 byl zahájen celorepublikový projekt na zajištění více než 100 jazykových kurzů pro společnost AHOLD Czech Republic a.s.

 • V roce 2011 jsme opětovně uzavřeli 4letou smlouvu na překladatelské služby farmaceutických textů z angličtiny do češtiny, estonštiny, maďarštiny, litevštiny, lotyštiny, polštiny, rumunštiny, slovenštiny a slovinštiny pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA).

 • Od února 2011 zajišťujeme výuku anglického a francouzského jazyka se zaměřením na problematiku Evropské unie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 • V roce 2011 jsme pro projekt Brněnské architektonické stezky přeložili 265 normostran textů popisujících architektonické památky v Brně do angličtiny.

 • Od roku 2011 realizujeme odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu v rámci projektu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR realizovaného Svazem chemického průmyslu ČR. V rámci tohoto projektu byla připravena odborná výuková skripta. Jedná se celkem o 38 intenzivních kurzů v dotaci 50 výukových hodin.

 • Pro Škoda Auto a.s. jsme v roce 2011 přeložili instruktážní CD o vstřikování motorů do EN, DE, FR a ES – přibližně 450 NS do každého z jazyků.

 • V roce 2011 jsme pro projekt Metalová cesta Mladou Boleslaví financovaný z ROP Střední Čechy přeložili cca 100 normostran textů k mluveným průvodním komentářům pro turisty do EN, DE, PL, FR, ES, IT, RU a NL.

 • Siemens s.r.o. – individuální a skupinová jazyková výuka zaměstnanců společnosti v rámci několika závodů po celé ČR v rámci projektu ESF „Vzdělávání v Siemens,s.r.o. – jazykové/ IT/ soft-skills kurzy“. Celková hodnota projektu v rámci jazykového vzdělávání 3,5 mil. Kč. Termín realizace projektu: leden 2011 – srpen 2012.

 • V letech 2010 a 2011 jsme zajistili překlad výroční zprávy Českého červeného kříže do anglického jazyka včetně stylistické a gramatické korektury.

 • Pro společnost PSG – International a.s. zajišťujeme jazykové služby již od roku 2006. V rozmezí let 2010 – 2011 jsme odučili téměř 700 výukových hodin obchodní i obecné angličtiny s českými lektory i rodilými mluvčími. Pod naším vedením se jazykově vzdělává 30 zaměstnanců společnosti PSG – International a.s.

 • V roce 2010 jsme zajistili dlouhodobé tlumočení čínštiny v rámci školení zaměstnanců společnosti ALSTOM s.r.o. v jejím novém závodě v Číně. Celkem jsme zde odtlumočili
  129 dní.

 • Dlouhodobě zajišťujeme překlady pro společnost ŽPSV a.s., konkrétně do jazyků anglického, německého, španělského, polského a ruského. Překládáme také technickou a odbornou dokumentaci z maďarštiny, polštiny, ruštiny a slovenštiny. V roce 2011 jsme přeložili přes 133 tisíc slov v celkem 30 dílčích zakázkách.

 • Od listopadu 2010 jsme zahájili výuku anglického jazyka pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 • Od roku 2008 jsme pro projekt firmy Sigma DIZ spol. s r.o. (dříve Sigma Energoinženýring) při stavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce (a dalších projektů) překládali dokumentaci technických a právnických textů v jazykových kombinacích CS-EN-RU-SK-DE.Celkem přeloženo více než 1milion slov.

 • V roce 2010 jsme navázali spolupráci v oblasti jazykového vzdělávání se společností Rodinný pivovar BERNARD a.s. Do současnosti jsme odučili v individuálních a skupinových kurzech téměř 400 hodin anglického, německého a ruského jazyka, a to jak s českými lektory, tak s rodilými mluvčími.

 • Od roku 2004 poskytujeme překlady pro instituce a orgány Evropské unie, například pro Evropskou komisi, Evropský parlament nebo Překladatelské středisko pro insituce Evropské unie. Za uplynulé roky jsme v rámci vyhraných výběrových řízení přeložili již statisíce stran textu v mnoha oborech a jazykových kombinacích.

 • V roce 2009 jsme zajišťovali simultánní tlumočení z a do angličtiny a němčiny během konání Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci. Jednalo se o přímé vstupy pro sportovní redakci ČT24, která pro každý den připravovala tzv. Liberecké střípky, pořad v délce cca 30 minut.

 • Od roku 2002 zajišťujeme překladatelské a tlumočnické služby pro Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR v rámci vyhraných vypsaných veřejných zakázek. Mezi jazyky, které pro tyto zakázky používáme, patří běžné i netradiční jazyky, např. ruština, angličtina, arabština, vietnamština, francouzština, mongolština, čínština, kurdština, kazaština, hindština, paňdžábština, darijština a paštština.

 • Na základě příslušných ustanovení trestního řádu, podle nichž mají cizinci právo jednat ve svém mateřském jazyce, spolupracuje pravidelně Skřivánek s Vazební věznicí Praha-Pankrác, pro kterou překládá příchozí a odchozí poštu cizinců ve vazbě. Mezi nejčastěji překládané jazyky patří vietnamština, ruština, ukrajinština a arabština.

 • Pro město Tábor jsme přeložili podklady pro Encyklopedii husitství ve formátu DVD v rozsahu 770 normostran z češtiny do němčiny. Zadání bylo svou povahou velmi specifické, protože bylo nutné dodržet historické názvosloví a styl tak, aby překlad věrně odpovídal náročné předloze.

 • Od roku 2007 pravidelně překládáme pro Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památku. Dosud jsme přeložili téměř 800 000 slov do angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, maďarštiny, japonštiny, čínštiny nebo francouzštiny.

 • Kontinuálně probíhá od roku 2007 spolupráce s Vydavatelstvím MCU, pro které jsme zajišťovali například překlady turistických průvodců do 13 jazyků nebo překlad kuchařky „Česká kuchyně“ do 5 jazyků.

 • Od roku 2005 probíhá spolupráce se společností Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) Kolín, pro kterou jsme přeložili tisíce stran pracovních postupů a návodů do mnoha jazyků včetně vietnamštiny.

 • Lokalizačně zajímavé jsou projekty překladů webových stránek, mezi které například patřil překlad interaktivní webové prezentace piklio.com do 6 jazyků nebo kompletní lokalizace rozsáhlého interního portálu společnosti Air Products, s. r. o.

 • Mezi další zajímavé zakázky poslední doby patřily například překlady a jazyková výuka pro Univerzitu Pardubice, rozsáhlé překlady pro Ministerstvo pro místní rozvoj, projekt překladu pro Ministerstvo kultury: „Zpráva o stavu památky UNESCO – Historické centrum Českého Krumlova“ nebo překlady materiálů pro zahraniční zastupitelství ČR při Ministerstvu zahraničních věcí. Za zmínku stojí také pravidelné simultánní tlumočení z němčiny do angličtiny pro společnost Robert Bosch spol. s r. o. nebo překlady více než 300 tisíc slov textů s turistickou tematikou pro Krajský úřad Libereckého kraje. Zajímavostí jistě jsou i méně obvyklé tlumočnické zakázky, například tlumočení tureckého jazyka pro FC Viktoria Plzeň.

 • V oblasti jazykového vzdělávání probíhá rozsáhlá dlouhodobá jazyková výuka na mnoha ministerstvech, nebo např. na Regionální agrární komoře Královéhradeckého kraje a v řadě významných českých i zahraničních firem.

 • V roce 2006 se nám podařilo získat veřejnou zakázku na výuku jazyků pro Úřad vlády České republiky s termínem plnění 4 roky. Cílem projektu byla příprava a realizace individuální a skupinové výuky jazyků v různých jazykových úrovních pro zaměstnance, včetně přípravy na složení standardizované zkoušky. Zvýšení jazykové odbornosti zaměstnanců mělo přispět k úspěšnému zvládnutí předsednictví ČR v Radě EU od 1. ledna 2009. Mezi vyučované jazyky patřila angličtina, němčina a francouzština.

 

Starší významné projekty

 • 2003 – vyhradní dodavatel tlumočnických a překladatelských služeb pro Konferenci Forum 2000: Mosty přes globální propasti v Praze

 • 2003 – překlad uživatelských příruček k lékařským přístrojům více než 1000 normostran z angličtiny do češtiny, maďarštiny a polštiny

 • 2002 – překlady v rámci twinningového programu "Improvement of Legal and Institutional Environment for Business" pro česká ministerstva financí, spravedlnosti, průmyslu a obchodu

 • 2002 – zajištění překladů a tlumočení pro zahraniční investory působící v ČR: Takada Industry Czech Republic, Koito Czech, Intier Seating Systems, Hutzel, Denso Corporation Czech, Shimizu Industries

 • 2001 –  tlumočení a překlady pro společnost Electricité de France v rámci výběrového řízení vypsaného Fondem národního majetku na privatizaci energetického průmyslu

 • 2000 – výhradní dodavatel překladatelských a tlumočnických služeb pro Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze