Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Tlumočení

Tlumočení znamená ústní převod informace z jednoho jazyka do druhého. Z povahy služby se jedná o náročný a složitý úkon, při kterém tlumočník pohotově, rychle v reálném čase a bez pochybení vybírá to správné slovo nebo frázi. Není zde prostor ani na chyby ani na opravy, i když na tento typ převodu z jazyka do druhého nejsou kladeny vysoké nároky na přesnost jako u písemných překladů.

Ať už potřebujete tlumočit souběžně (simultánní tlumočení) na konferenci nebo po částech (konsekutivní tlumočení) při obchodním jednání, zajistíme vám vždy toho správného a kvalitního tlumočníka dle vašich požadavků.