Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Co znamená zkratka CAT?

Zkratka CAT (Computer Aided Translation) označuje počítačové nástroje, které se například používají při specializovaných překladech. Tyto nástroje pomáhají nejen ušetřit čas při překladu, ale také udržují terminologickou konzistenci v celém dokumentu.

Ať už se jedná o medicínu, elektrotechniku, nebo třeba gastronomii, expertiza provedená CAT nástroji je velmi důležitá pro konečný výstup a spokojenost všech zúčastněných stran – zákazníka, dodavatele a nakonec i uživatele, který dokument bude číst. Samozřejmě CAT nástroje „neposoudí“ vstupní data zaslaná k překladu (více k tématu vstupních dat popisuje článek PDF je GIGO). Jejich funkcí je ušetřit čas, náklady a zachovat vysokou kvalitu překladu. CAT nástroje totiž využívají technologii překladové paměti (translation memory). Ve zkratce to znamená, že opakující se text, který byl v dokumentu již jednou přeložen do cílového jazyka, se nemusí překládat znovu – překladateli se nabídne možnost použít již přeložený segment. A to i v případě, že je překládán zcela jiný dokument. Tato vlastnost je vhodná především v dokumentech technického rázu, nehodí se naopak pro umělecké texty, které by svou povahou měly být originální.

Mimo překladové paměti CAT nástroje disponují terminologickou databází (terminology database). Tato databáze se na rozdíl od překladové paměti netvoří v průběhu překladu, ale je potřeba do ní data zapsat. Mohlo by se tedy jednat o anglické názvosloví z oboru informačních technologií, a poté při lokalizaci softwaru pomocí CAT nástrojů nehrozí, že bude například pojem „user-friendly“ přeložen jako „uživatelsky přítulný“ :)

 

Klára Malinová, marketingová specialistka
2018-10