Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Co znamená zkratka DTP?

Zkratka DTP (desktop publishing) označuje tvorbu tištěných dokumentů za pomoci počítače. V praxi jde o proces, při kterém grafik rozvrhne stránku (layout) a vloží do ní potřebné texty, obrázky atp.

V rámci našeho DTP oddělení se primárně věnujeme úpravám dokumentů (většinou ve formátu Adobe InDesign) před překladem – typický layout dodaný klientem obsahuje tzv. „DTP balast“, tj. řadu zbytečných mezer, pevných konců řádků, uměle deformované písmo atd. Dokument tedy na první pohled vypadá přijatelně, ale po importu do CAT programu vykazuje nepoužitelnou segmentaci, což by mohlo překladateli působit zbytečné problémy.

Už během poptávky je nutné zjistit, v jakých formátech bude klient vyžadovat finální soubory. Ukázkovým případem je dodání lokalizovaného dokumentu jako tiskové PDF, k čemuž však kromě výchozích dokumentů potřebujeme standardně od klienta také všechna použitá písma a obrázky. V konečné fázi v této souvislosti opravujeme layout dokumentu po překladu (vlivem rozdílné délky přeloženého textu se většinou textové rámečky dokumentu přeformátují) a pro klienta připravujeme finální soubory.

Výsledky naší práce jste dlouhá léta nacházeli ve schránkách (viz letáky diskontu KIK) a nyní pokračujeme např. s letáky řetězce Edeka nebo firmy HP.

 

Martin Valenta, DTP specialista
2018-10