Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Kurz záludností češtiny

Ve Skřivánkovi se snažíme o neustálé zvyšování kvality a zlepšování našich služeb. V rámci metodické podpory byl našim překladatelům a korektorům nabídnut bezplatný kurz záludností češtiny.

Kurz probíhal pod vedením paní Evy Musilové, lektorky češtiny, korektorky, jazykové redaktorky a odborné školitelky pro začínající i pokročilé překladatele, editory a korektory, která má s výukou češtiny pro profesionály dlouholeté zkušenosti.

O absolvování kurzu projevilo zájem bezmála 200 našich dodavatelů. Účastníci kurzu se mohli těšit na 10 hodinových lekcí. Pro vyšší komfort a dostupnost pro širokou základnu našich překladatelů a korektorů ze všech koutů republiky byla zvolena forma online výuky přes webovou aplikaci clickmeeting. Po každé lekci byly zasílány nahrávky lekcí jak účastníkům konkrétní lekce, tak těm, kteří se z různých důvodů lekce účastnit nemohli. Po poslední lekci obdrželi účastníci kurzu souhrnnou prezentaci, kterou mohou využívat i v budoucnu jako pomůcku při každodenní práci. V jednotlivých lekcích je čekalo např. používání i/y po písmenu c, psaní s/z v ošemetných příkladech, přechylování a přechodníky, psaní čárek, uvozovek a mnoho dalších záludností českého pravopisu.

Po ukončení kurzu mohli účastníci vypracovat závěrečný test, v němž uspělo 30 absolventů, kteří obdrželi certifikát o absolvování kurzu. Velice nás těší, že se kurz setkal s velkým zájmem ze strany překladatelů a korektorů jak před spuštěním samotného kurzu, tak po jeho ukončení. Tímto bychom také chtěli poděkovat všem zúčastněným a pogratulovat úspěšným absolventům.

Účastníci rovněž projevili zájem o další obdobný kurz v budoucnu a naše metodické oddělení již pracuje na jeho organizaci.