Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Cenové balíčky překladů

Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Vyberte si balíček, který vám nejvíce vyhovuje

balíčky

Proč je korektura překladu důležitá?

Pro stanovení celkového procesu zpracování zakázky, zajištění odpovídající kvality a optimální ceny překladu je důležité znát účel překladu. Podle účelu překladu se liší styl, způsob vyjadřování, slovní zásoba i délka vět (jinak přistoupíme např. k překladu internetové stránky, prodejního katalogu, reklamního letáku, firemní dokumentace, článku v tisku pro širokou veřejnost nebo stati ve vědeckém časopise).

Jazyková korektura je vypracována lingvistou a je zaměřena na opravu běžných pravopisných, gramatických a typografických nedostatků, překlepů a drobných stylistických nepřesností.

Významovou korekturu je o něco složitější, protože korektor je specialistou v daném oboru, porovnává překlad se zdrojovým textem a zajišťuje jeho kontrolu i z hlediska významu, obsahu a terminologie.

Skřivánek je držitelem certifikace EN 17100 a poskytuje překlady v souladu s touto normou. Celý proces překladu pak podle normy zahrnuje tyto fáze: překlad, kontrola (revize překladatelem), korektury a konečné ověření projektovým manažerem.