Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Rozhovor: Skřivánek je opět půlmiliardový.

Skřivánek zvýšil svůj roční obrat na 541 miliónů korun. Česká pobočka druhé největší jazykové agentury ve střední a východní Evropě dále vykázala více než 156 milionů přeložených slov ve 440 jazykových kombinacích, přes 12 tisíc odtlumočených hodin (nárůst o téměř 34 %) v 50 jazykových kombinacích a 198 tisíc odučených hodin ve dvou desítkách cizích jazyků. To jsou hlavní statistiky společnosti Skřivánek za rok 2017.

Praha, 18. 3. 2018

Jazyková agentura Skřivánek zaznamenala za uplynulý rok zvýšení celkového obratu o více než 25 miliónů Kč. Jen v Česku společnost utržila přes 314 milionů Kč, čímž upevnila svou dominantní pozici na poli českých jazykových agentur. Oproti loňskému roku to znamená nárůst o 44 miliónů Kč.

“Minulý rok lze určitě označit za úspěšný. Získali jsme významné kontrakty například pro Evropskou Unii a posílili tak pozici na mezinárodním poli,” říká k číslům ředitelka jazykové agentury Skřivánek Bronislava Chudobová. “Téměř ve všech odvětvích naší činnosti jsme zaznamenali výrazný nárůst tržeb, především v oblasti e-learningu a grafických prací je to o více než 50 % a dále nárůst překladů v oborech IT, ekonomika a přírodní vědy,” doplňuje. To si vysvětluje především investicemi do rozvoje technologií v předchozích letech.

Prim drží angličtina, posiluje němčina

“Nejčastěji poptávanými jazyky v oblasti překladů a tlumočení jsou i nadále angličtina a němčina v kombinaci s češtinou. Vedle nich narostl podíl tržeb z výuky německého jazyka, a to jak individuální tak skupinové kurzy, stejně tak překlady z němčiny a angličtiny do češtiny,” upřesňuje Bronislava Chudobová. “U němčiny to odráží potřebu potřebu pracovního trhu, protože zaměstnanců s dobrou znalostí němčiny ubývá,” doplňuje. Přibývají také kombinace s jazykem slovenským. Vedle nich se vyskytují další běžné evropské jazyky, jako polština, francouzština, maďarština, a v neposlední řadě ruština. “Nárůst jsme opět zaznamenali u poptávek překladů do čínštiny a arabštiny, které patří mezi naše speciality,” uzavírá ředitelka Skřivánka.

Skřivánek v zahraničí

Společnost Skřivánek se podle studie „The Language Service Market 2017“ nezávislé výzkumné organizace Common Sense Advisory opět nominoval mezi 100 největších jazykových agentur světa. Z pohledu tržeb patří společnosti 42. místo celosvětově a 2. místo pro oblast východní Evropy.

Nejúspěšnějším trhem je pro Skřivánka, co se obratu týče, Polsko následované Lotyšskem. “Polsko pro nás představuje velmi zajímavý trh, kde v rámci zahraničí vykazujeme dlouhodobě velmi dobré výsledky. Jen za poslední dva roky jsme zde navýšili obrat o téměř milión eur a věříme, že potenciál trhu rozhodně není vyčerpán,” uzavírá ředitelka jazykové agentury Skřivánek.

Skřivánek poskytuje komplexní jazykové služby nejen velkým nadnárodním společnostem, ale i vládním nebo neziskovým organizacím, v neposlední řadě také lokálním obchodním firmám a jednotlivcům z řad široké veřejnosti.

Zdroj: roklen24.cz