Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

POVEZ II

Vzdělávejte své zaměstnance a získejte úhradu nákladů na kurzy ze státního rozpočtu ČRESF.

Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

CO ZÍSKÁTE?

  • Vyšší odbornost svých zaměstnanců
  • Větší konkurenceschopnost firmy
  • Úhradu až 85 % nákladů pomocí státního rozpočtu ČR a fondu ESF

 

CO JE POTŘEBA?

  • Platnost: 20. 3. 2017 – 30. 11. 2020
  • Registrace a přihlášení zde
  • Kontaktujte nás a poradíme vám, jak žádost připravit a jaké dokumenty přiložit

Postup při poskytování příspěvku v rámci POVEZ II

Vyplníte elektronický formulář, který nejpozději do 7 kalendářních dní doručíte společně s přílohami žádosti na příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR nebo krajskou pobočku delegovaného kontaktního pracoviště.