Francouzština – expert

Student na úrovni expert snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích.

DALF C2

Diplôme approfondi de langue française C2

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni C2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: 1060–1200,
 • zkouška obsahuje:
  • poslech,
  • čtení,
  • psaní,
  • ústní testování,
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů,
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil.

TCF

Test de connaissance du français

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň C2 musí kandidát získat 600–699 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 25 minut:
  • poslech (25 minut),
  • užití jazyka (15 minut),
  • čtení (45 minut),
 • fakultativní část:
  • mluvení (12 minut),
  • psaní (60 minut).

TCF RI

Test de connaissance du français version relations internationales

 • Zkouška testuje schopnost komunikace v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie,
 • tato zkouška umožňuje získat certifikaci od úrovně A1 až po C2,
 • na úroveň C2 musí kandidát získat 600–699 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 30 minut:
  • poslech,
  • užití jazyka,
  • čtení,
 • fakultativní část:
  • mluvení (15 minut),
  • psaní (1 hodina 45 minut).

TEF

Test d’évaluation de français

 • Zkouška z obecné francouzštin, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň C2 musí kandidát získat 600–699 bodů,
 • tento test vytváří Centre de langue française pro Pařížskou průmyslovou a obchodní komoru (CCIP),
 • kandidáti všech pokročilostí skládají stejný test,
 • zkouška obsahuje: poslech, porozumění textu, volitelně navíc písemný a/nebo mluvený projev,
 • je možné ho podstoupit také ve variantě určené pro žadatele o imigraci do Kanady – TEF Canada – nebo Québecu – TEFaQ.

DPF Affaires C2

Diplômes de français professionnel Affaires C2

 • Zkouška testuje znalosti obchodní francouzštiny na úrovni C2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 900 hodin,
 • zkouška obsahuje:
porozumění textu,
samostatný písemný projev,
poslech,
samostatný mluvený projev.

Státní jazyková zkouška speciální – tlumočnická

 • Zkouška testuje znalosti italského jazyka pro obor tlumočnictví na úrovni C2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 1000 hodin,
 • zkoušku organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky po celé ČR,
 • zkouška obsahuje:
písemnou část (180 minut, spočívá v poslechu),
ústní část (40–45 minut).

Státní jazyková zkouška speciální – překladatelská

 • Státní jazyková zkouška speciální – překladatelská je zkouška testující znalosti francouzského jazyka,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 1000 hodin,
 • zkoušku organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky po celé ČR,
 • zkouška obsahuje:
písemnou část (240 minut: čtení, překlad textů a psaní),
ústní část (25–30 minut).
Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ní připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Zaslat poptávku