Francouzština – mírně pokročilý

Mírně pokročilý student dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích. Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb. Rozumí sdělením, která se vztahují ke každodennímu životu (například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání).

DELF A2

Diplôme d’études en langue française Junior A2

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovní A2,
 • počet výukových hodin 160–200,
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování,
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů,
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil.

DELF Junior A2

Diplôme d’études en langue française Junior A2

 • Zkouška z obecné francouzštiny pro mládež na úrovni A2,
 • zkouška z obecné francouzštiny pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol od 12 let až po maturitní zkoušku,
 • počet výukových hodin 160–200,
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování,
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů,
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil.

ECL A2

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) A

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 300 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení (35 minut),
psaní (45 minut),
poslech (25 minut),
ústní testování (podle úrovně 13–21 minut, vedeno ve dvojici kandidátů).

TCF

Test de connaissance du français

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • ke složení A2 je potřeba 200–299 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 25 minut:
  • poslech (25 minut),
  • užití jazyka (15 minut),
  • čtení (45 minut),
 • fakultativní část:
  • mluvení (12 minut),
  • psaní (60 minut).

TCF RI

Test de connaissance du français version relations internationales

 • Zkouška testuje schopnost komunikace v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie,
 • tato zkouška umožňuje získat certifikaci od úrovně A1 až po C2,
 • ke složení A2 je potřeba 200–299 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 30 minut:
  • poslech,
  • užití jazyka,
  • čtení,
 • fakultativní část:
  • mluvení (15 minut),
  • psaní (1 hodina 45 minut).

STANAG 6001 1

Standardization Agreement) 6001 úroveň 1

 • Zkouška na základní úrovni určená pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR,
 • zkouška obsahuje:
poslech (25 minut),
čtení (30 minut),
psaní (20 minut),
ústní testování (10 minut, vedeno s jedním kandidátem).

TEF

Test d’évaluation de français

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň A2 musí kandidát získat 204–360 bodů,
 • zkouška obsahuje jednu povinnou a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 130 minut:
  • poslech (40 minut),
  • užití jazyka (30 minut),
  • čtení (60 minut),
 • fakultativní část:
  • mluvení (35 minut),
  • psaní (60 minut).

DPF A2

Diplômes de français professionnel) A2

 • Zkouška testuje schopnost komunikace v pracovním prostředí na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 150–200 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení a psaní (75 minut),
poslech (30 minut),
ústní testování (20 minut).

telc Français A2

The European Language Certificates Français A2

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 250 hodin,
 • zkouška obsahuje:
jazykovou strukturu (15 minut),
poslech (20 minut),
čtení (30 minut),
psaní (15 minut),
ústní testování (10 minut, zpravidla vedeno ve dvojici kandidátů).

telc Français A2 Ecole

The European Language Certificates) Français A2 Ecole

 • Zkouška z obecné francouzštiny pro děti a mládež od 12 do 16 let na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 250 hodin,
 • zkouška obsahuje:
jazykovou strukturu (15 minut),
poslech (20 minut),
čtení (30 minut),
psaní (15 minut),
ústní testování (10 minut, zpravidla vedeno ve dvojici kandidátů).

TFI

Test de Français International)

 • Zkouška testuje znalosti francouzštiny pro pracovní praxi, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň A2 musí kandidát získat minimálně 85 bodů z poslechové části a 105 bodů ze čtení,
 • zkouška je pouze písemná – obsahuje 180 otázek a testuje porozumění čtenému a slyšenému.
Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ní připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Zaslat poptávku