Francouzština – pokročilý

Pokročilý student se dokáže dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak s abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Umí vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.

DELF B2

Diplôme d’études en langue française B2

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni B2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 560–650 hodin,
 • zkouška obsahuje:
  • poslech,
  • čtení,
  • psaní,
  • ústní testování,
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů,
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil.

DELF Junior B2

Diplôme d’études en langue française Junior B2

 • Zkouška z obecné francouzštiny pro mládež na úrovni B2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 560–650 hodin,
 • zkouška obsahuje:
  • poslech,
  • čtení,
  • psaní,
  • ústní testování,
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů,
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil.

ECL B2

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages A

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni B2,
 • zkouška obsahuje:
čtení (35 minut),
psaní (75 minut),
poslech (30–35 minut),
ústní testování (podle úrovně 13–21 minut, vedeno ve dvojici kandidátů).

TCF

Test de connaissance du français

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň B2 musí kandidát získat 400–499 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 25 minut:
  • poslech (25 minut),
  • užití jazyka (15 minut),
  • čtení (45 minut),
 • fakultativní část:
  • mluvení (12 minut),
  • psaní (60 minut).

TCF RI

Test de connaissance du français version relations internationales

 • Zkouška testuje schopnost komunikace v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie,
 • tato zkouška umožňuje získat certifikaci od úrovně A1 až po C2,
 • na úroveň B2 musí kandidát získat 400–499 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 30 minut:
  • poslech,
  • užití jazyka,
  • čtení,
 • fakultativní část:
  • mluvení (15 minut),
  • psaní (1 hodina 45 minut).

STANAG 6001 2

Standardization Agreement 6001 úroveň 2

 • Zkouška na středně pokročilé úrovni určená pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR,
 • hodnocení ve čtyřech dovednostech v pořadí poslech, mluvení, čtení, psaní,
 • zkouška obsahuje:
poslech (45 minut),
čtení (45 minut),
psaní (30 minut),
ústní testování (15 minut, vedeno s jedním kandidátem).

TEF

(Test d’évaluation de français)

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň B2 musí kandidát získat 541–698 bodů,
 • zkouška obsahuje jednu povinnou a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 130 minut:
  • poslech (40 minut),
  • užití jazyka (30 minut),
  • čtení (60 minut),
 • fakultativní část:
  • mluvení (35 minut),
  • psaní (60 minut).

DPF Médical B2

Diplômes de français professionnel Médical B2

 • Zkouška testuje znalosti lékařské francouzštiny na úrovni B2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 560–650 hodin výuky specializované na lékařský jazyk,
 • zkouška obsahuje:
čtení a porozumění lékařskému jazyku (60 minut),
čtení + psaní (60 minut),
poslech (45 minut),
ústní testování (30 minut).

DPF Juridique B2

Diplômes de français professionnel Juridique B2

 • Zkouška testuje znalosti právnické francouzštiny na úrovni B2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 450–500 hodin výuky specializované na právnický jazyk,
 • zkouška obsahuje:
čtení + psaní (120 minut),
poslech (45 minut),
ústní testování (30 minut).

DPF Secrétariat B2

Diplômes de français professionnel Secrétariat B2

 • Zkouška testuje znalosti francouzštiny zaměřené na administrativu na úrovni B2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 560–650 hodin výuky, z nichž alespoň 200 hodin je zaměřeno na specializovaný jazyk,
 • zkouška obsahuje:
písemnou část (poslech, čtení a psaní),
ústní část.

DPF Affaires B2

Diplômes de français professionnel Affaires B2

 • Zkouška testuje znalosti obchodní francouzštiny na úrovni B2,
 • zkouška obsahuje:
ústní část (15 minut),
písemnou část (cca 2 hodiny).

telc Français B2

The European Language Certificates Français B2

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni B2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 560–650 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení + jazyková struktura (90 minut),
poslech (20 minut),
psaní (30 minut),
ústní testování (15 minut, zpravidla vedeno ve dvojici kandidátů).

TFI

Test de Français International

 • Zkouška testuje znalosti francouzštiny pro pracovní praxi, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň B1 musí kandidát získat minimálně 300 bodů z poslechové části a 305 bodů ze čtení,
 • zkouška je pouze písemná – testuje porozumění čtenému a slyšenému projevu,
 • celkově trvá 110 minut.

Státní jazyková zkouška základní

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni B2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 500 hodin,
 • zkoušku organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky po celé ČR,
 • zkouška obsahuje:
písemnou část (240 minut: čtení, psaní, poslech a užití jazyka – mluvnické a lexikální struktury),
ústní část (15-20 minut).
Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ní připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Zaslat poptávku