Francouzština – velmi pokročilý

Velmi pokročilý student se umí vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů. Rozumí širokému okruhu náročných delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam. Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech.

DALF C1

Diplôme approfondi de langue française C1

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni C1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 810–950 hodin,
 • zkouška obsahuje:
  • poslech,
  • čtení,
  • psaní,
  • ústní testování,
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů,
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil.

ECL C1

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages A

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni C1,
 • zkouška obsahuje:
čtení (45 minut),
psaní (75 minut),
poslech (35–40 minut),
ústní testování (podle úrovně 13–21 minut, vedeno ve dvojici kandidátů).

TCF

Test de connaissance du français

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň C1 musí kandidát získat 500–599 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 25 minut:
  • poslech (25 minut),
  • užití jazyka (15 minut),
  • čtení (45 minut),
 • fakultativní část:
  • mluvení (12 minut),
  • psaní (60 minut).

TCF RI

Test de connaissance du français version relations internationales)

 • Zkouška testuje schopnost komunikace v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie,
 • tato zkouška umožňuje získat certifikaci od úrovně A1 až po C2,
 • na úroveň C1 musí kandidát získat 500–599 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 30 minut:
  • poslech,
  • užití jazyka,
  • čtení,
 • fakultativní část:
  • mluvení (15 minut),
  • psaní (1 hodina 45 minut).

STANAG 6001 3

Standardization Agreement 6001 úroveň 3

 • Zkouška na pokročilé úrovni určená pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR,
 • úroveň jazykové způsobilosti je hodnocena ve čtyřech dovednostech v pořadí poslech, mluvení, čtení a psaní,
 • zkouška obsahuje:
poslech (50 minut),
čtení (60–65 minut),
psaní (90 minut),
ústní testování (20–25 minut, vedeno s jedním kandidátem).

TEF

Test d’évaluation de français

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň C2 musí kandidát získat 500–599 bodů,
 • tento test vytváří Centre de langue française pro Pařížskou průmyslovou a obchodní komoru (CCIP),
 • kandidáti všech pokročilostí skládají stejný test,
 • zkouška obsahuje: poslech, porozumění textu, volitelně navíc písemný a/nebo mluvený projev,
 • je možné ho podstoupit také ve variantě určené pro žadatele o imigraci do Kanady – TEF Canada – nebo Québecu – TEFaQ.

DPF Affaires C1

Diplômes de français professionnel Affaires C1

 • Zkouška testuje znalosti obchodní francouzštiny na úrovni C1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 500 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení a porozumění obchodnímu jazyku,
poslech a psaní,
čtení a psaní (2 hodiny),
ústní testování (30 minut).

TFI

Test de Français International

 • Zkouška testuje znalosti francouzštiny pro pracovní praxi, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň C1 musí kandidát získat minimálně 395 bodů z poslechové části a 430 bodů ze čtení,
 • zkouška je pouze písemná – testuje porozumění čtenému a slyšenému projevu,
 • celkově trvá 110 minut.

Státní jazyková zkouška všeobecná

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni C1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 800 hodin,
 • zkoušku organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky po celé ČR,
 • zkouška obsahuje:
písemnou část (240 minut: čtení, psaní, poslech a užití jazyka – mluvnické a lexikální struktury),
ústní část (25–30 minut).
Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ní připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Zaslat poptávku