Francouzština – začátečník

Student – začátečník se dokáže jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým hovoří, mluví pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci. Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat.

DELF Junior A1

Diplôme d’études en langue française Junior A1

 • Zkouška z obecné francouzštiny pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol od 12 let až po maturitní zkoušku,
 • počet výukových hodin 60–100,
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování,
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů,
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil.

DELF Prim A1

Diplôme d’études en langue française Prim A1

 • Zkouška z obecné francouzštiny pro děti od 8 do 12 let na úrovni A1,
 • struktura zkoušky je stejná jako ve verzi pro dospělé, pouze témata jsou přizpůsobena věku a úrovni žáků,
 • počet výukových hodin 60–100,
 • diplom je uznáván po celém světě a po celý život držitele,
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování.

DELF Prim A1.1

Diplôme d’études en langue française Prim A1.1

 • Zkouška z obecné francouzštiny pro děti od 8 do 12 let na úrovni A1.1,
 • struktura zkoušky je stejná jako ve verzi pro dospělé, pouze témata jsou přizpůsobena věku a úrovni žáků,
 • počet výukových hodin 60–100,
 • diplom je uznáván po celém světě a po celý život držitele,
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování.

DILF

Diplôme initial de langue française

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni A1.1,
 • počet výukových hodin 60–100,
 • tato zkouška je první etapou testování, pokud se student chce později pokoušet o složení certifikátu DELF/DALF,
 • na rozdíl od výše zmíněných certifikátů, DILF je možné skládat pouze ve Francii,
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování.

DELF A1

Diplôme d’études en langue française A1

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni A1,
 • počet výukových hodin 60–100,
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování,
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů,
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil.

TCF

Test de connaissance du français

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • ke složení A1 je potřeba 100–199 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 25 minut:
  • poslech (25 minut),
  • užití jazyka (15 minut),
  • čtení (45 minut),
 • fakultativní část:
  • mluvení (12 minut),
  • psaní (60 minut).

TCF RI

Test de connaissance du français version relations internationales

 • Zkouška testuje schopnost komunikace v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie,
 • tato zkouška umožňuje získat certifikaci od úrovně A1 až po C2,
 • ke složení A1 je potřeba 100–199 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 30 minut:
  • poslech,
  • užití jazyka,
  • čtení,
 • fakultativní část:
  • mluvení (15 minut),
  • psaní (1 hodinu 45 minut).

STANAG 6001 1

Standardization Agreement 6001 úroveň 1

 • Zkouška na základní úrovni určená pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR,
 • zkouška obsahuje:
poslech (25 minut),
čtení (30 minut),
psaní (20 minut),
ústní testování (10 minut, vedeno s jedním kandidátem).

TEF

Test d’évaluation de français

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň A1 musí kandidát získat 69–203 bodů,
 • platnost zkoušky je 2 roky,
 • zkouška obsahuje jednu povinnou a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 130 minut:
  • poslech (40 minut),
  • užití jazyka (30 minut),
  • čtení (60 minut),
 • fakultativní část:
  • mluvení (35 minut),
  • psaní (60 minut).
Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ní připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Zaslat poptávku