Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Soudně ověřené překlady

Potřebujete překlad, který obstojí u soudu nebo jiné státní instituce s razítkem soudem akreditovaného tlumočníka/soudního tlumočníka?

Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Soudní překlady

Přeložíme vám diplomy a vysvědčení, úřední dokumenty, plné moci, lékařské zprávy a další dokumenty. Shodu překladu s původním textem potvrzuje přiložená doložka s razítkem soudního překladatele. Překlady s razítkem jsou důležité pro soud nebo jiné státní instituce.

100% shoda s původním textem a razítko soudního tlumočníka pro státní instituce a soudy
Správná terminologie s ohledem na účel překladu
Spolupracujeme se soudními překladateli, kteří jsou jmenováni v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících příslušným krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Typy textů

Překlady diplomů a vysvědčení
Překlady úředních dokumentů
Překlady oddacího listu, úmrtního listu, rodného listu
Překlady výpisu z rejstříku trestů
Překlady plné moci
Překlady lékařské zprávy
Překlady auditních zpráv a certifikátů

Často se ptáte

Jaký formát vám mohu poslat?

Jakýkoliv. Nezáleží na formátu, který nám pošlete, poradíme si s inx, indd, PDF, přeložíme vám webovou stránku a mnoho dalších.

Kolik to bude stát?

Cenu s přesností na jedno slovo se dozvíte předem. Jednoduše zašlete poptávku a my vám řekneme, kolik by překlad stál.

Kdy bude překlad hotový?

Přesně v termínu, který si předem dohodneme.

Přes 20 let zkušeností

Díky tomu snadno vybereme nejlepšího překladatele pro vaše texty

80+
jazyků v různých kombinacích
47 tis.
dokončených překladů v roce 2016
96
specializací

Důvěryhodnost, rychlost a kvalita služeb

Víme, proč si nás naši klienti vybírají

Cenu s přesností na slovo budete vědět předem

Zaslat poptávku