Close

Inquiry

We will be glad to create a custom tailored price quote

What kind of service are you interested in?

Skřivánek s.r.o., Company ID No: 60715235, registered seat: Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Prague, processes the personal data of natural persons in accordance with the current Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as "the Regulation"), which, as of 25 May 2018, supplements the existing Act No 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data within Czech law. Please read the Personal Data Processing Principles.

Workshopy pro překladatele

V rámci zvyšování kvality služeb firmy Skřivánek s.r.o. a metodické podpory našich dodavatelů jsme pro naše překladatele v listopadu uspořádali dva specializované workshopy právnického překladu zaměřené na témata Právní terminologie a Zdroje právních informací.

První workshop byl zaměřený na právní instituty a právní termíny, které se v překladech nejčastěji vyskytují. Překladatelé pracovali s konkrétními příklady z praxe, které byly doplněné krátkým výkladem z teorie. Všichni zúčastnění se nebáli mezi sebou nad danými problémy zasvěceně diskutovat, což potvrdilo, že jsou odborníky ve svém oboru.

Ve druhém workshopu se překladatelé dozvěděli, v kterých databázích je možné zdroje právních informací hledat a terminologii si ověřovat.

Věříme, že získané informace budou významným přínosem pro práci našich dodavatelů a pro velký ohlas podobnou akci opět ve Skřivánkovi brzy uspořádáme. Na workshopech panovala přátelská atmosféra a všem zúčastněným moc děkujeme za aktivní přístup a sdílení svých překladatelských zkušeností. 

Potřebujete právnický překlad? My Vám s ním pomůžeme!

Ing. Markéta Kurelová, ředitelka nákupu
2017-12