Close

Inquiry

We will be glad to create a custom tailored price quote

What kind of service are you interested in?

Skřivánek s.r.o., Company ID No: 60715235, registered seat: Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Prague, processes the personal data of natural persons in accordance with the current Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as "the Regulation"), which, as of 25 May 2018, supplements the existing Act No 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data within Czech law. Please read the Personal Data Processing Principles.

Mýty o studiu jazyků: Dobře mě naučí jen rodilý mluvčí.

„Výuka výhradně s rodilým mluvčím“ bývá stále jedním z nejčastěji se objevujících požadavků ze strany klientů jazykových škol. Argumenty bývají podobné – rodilý mluvčí naučí jazyk nejlépe, protože je mu přirozený, navíc je pokrok rychlejší, protože se v hodinách nepoužívá čeština.

Ačkoliv v zahraničí často smýšlí o tomto mýtu jako o reliktu 90. let, mezi českými studenty stále panuje idealistická představa o rodilém mluvčím jako o lektorovi v zásadě kvalitnějším, než je ten český. Na mnoha českých jazykových i státních školách pak běžně dochází k absurdním situacím, kdy 19letý Američan s ukončenou střední školou a bídnou znalostí jazyka (např. v USA a ve Velké Británii nebývá výuka lingvistiky na školách součástí kurikula tak, jak je tomu v českých školách) je finančně ohodnocen i dvakrát lépe než český lektor, který vystudoval filologii či pedagogiku a má 10 let zkušeností s výukou jazyka. Nejvíce znevýhodněni pak bývají lektoři, kteří nespadají ani do jedné z kolonek, např. Španělka s vystudovanou pedagogikou angličtiny a certifikátem CPE bude na českém trhu hledat práci jen velmi těžko. Protežování rodilých mluvčích a diskriminace lektorů jiné národnosti se dokonce v odborné veřejnosti vžilo pod pojmem „native-speakerism“ (podrobněji např. zde: https://www.dailytrust.com.ng/a-linguistic-prejudice-called-native-spea…).

Ačkoliv může výuka s rodilým mluvčím přinášet mnoho výhod, tak by volba lektora neměla být založená primárně na jeho původu. To, že se lektor narodil v zemi, kde se jazykem mluví ho automaticky nekvalifikuje k tomu jazyk vyučovat. Dle této logiky by např. ostravský horník byl kvalifikovaným lektorem češtiny jen proto, že je rodilý mluvčí. Z tohoto důvodu musí také naši lektoři projít několikakolovým výběrovým řízením při kterém je otestována i jejich znalost jazyka a lingvistiky bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou rodilými mluvčími. Často se stává, že mají čeští lektoři v těchto testech více bodů než rodilí mluvčí.

Mgr. Tereza Najberková, metodička jazykové školy
2018-04