Close

Inquiry

We will be glad to create a custom tailored price quote

What kind of service are you interested in?

Skřivánek s.r.o., Company ID No: 60715235, registered seat: Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Prague, processes the personal data of natural persons in accordance with the current Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as "the Regulation"), which, as of 25 May 2018, supplements the existing Act No 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data within Czech law. Please read the Personal Data Processing Principles.

30. září = Mezinárodní den překladatelů

V den smrti sv. Jeronýma, patrona překladatelů, který připadá na 30. září, se po celém světě slaví Mezinárodní den překladatelů.

Jeroným žil v letech 347–420. Byl to významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a velký znalec jazyků a překladatel. Je znám především jako autor Vulgaty, překladu bible do mluvené latiny.

V tento den se připomíná význam práce překladatelů, tlumočníků, terminologů a všech jazykovědců a organizují se různé akce na podporu těchto profesí. Například česká Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) každoročně pořádá Jeronýmovy dny, dva dny plné odborných přednášek a seminářů, které jsou zaměřeny na překladatelské a tlumočnické procesy, technologie a nové trendy v oboru.

Každý rok se tento svátek nese v duchu nějakého tématu. Pro letošní rok vyhlásila Mezinárodní federace překladatelů (FIT) heslo Překlad jako nástroj podpory kulturního dědictví v měnícím se světě.

Kulturním dědictvím nejsou myšleny jen památky a sbírky předmětů, ale i tzv. nehmotné kulturní dědictví, ke kterému podle organizace UNESCO patří tradice nebo živoucí projevy zděděné po našich předcích a předávané našim potomkům (ústní tradice, divadelní umění, sociální praktiky, rituály a slavnostní události, znalosti a praktiky týkající se přírody a vesmíru, znalosti a know-how nezbytné pro tradiční řemesla). Svět kolem nás se neustále mění, prochází klimatickými změnami, politickými převraty, ekonomickými změnami, technickými pokroky, změnami životního stylu. Kulturní dědictví je však něco, co by mělo zůstat i pro další generace, co bychom měli pěstovat a chránit pro zachování kulturní rozmanitosti při narůstající globalizaci. UNESCO uvádí: „Kulturní rozmanitost je společným dědictvím lidstva. Je zdrojem obrody idejí a společností, díky nimž se otevíráme ostatním a objevujeme nové způsoby myšlení. Rozmanitost vytváří příležitosti pro mír a udržitelný rozvoj.“

Nechť překlad napomáhá vytvářet mosty mezi kulturami a přispívá k mezinárodnímu dialogu a sociální soudržnosti.

Mgr. Petra Sendlerová, metodička pro překlady a tlumočení
2018-09