Close

Inquiry

We will be glad to create a custom tailored price quote

What kind of service are you interested in?

Skřivánek s.r.o., Company ID No: 60715235, registered seat: Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Prague, processes the personal data of natural persons in accordance with the current Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as "the Regulation"), which, as of 25 May 2018, supplements the existing Act No 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data within Czech law. Please read the Personal Data Processing Principles.

Co znamená zkratka CAT?

Zkratka CAT (Computer Aided Translation) označuje počítačové nástroje, které se například používají při specializovaných překladech. Tyto nástroje pomáhají nejen ušetřit čas při překladu, ale také udržují terminologickou konzistenci v celém dokumentu.

Ať už se jedná o medicínu, elektrotechniku, nebo třeba gastronomii, expertiza provedená CAT nástroji je velmi důležitá pro konečný výstup a spokojenost všech zúčastněných stran – zákazníka, dodavatele a nakonec i uživatele, který dokument bude číst. Samozřejmě CAT nástroje „neposoudí“ vstupní data zaslaná k překladu (více k tématu vstupních dat popisuje článek PDF je GIGO). Jejich funkcí je ušetřit čas, náklady a zachovat vysokou kvalitu překladu. CAT nástroje totiž využívají technologii překladové paměti (translation memory). Ve zkratce to znamená, že opakující se text, který byl v dokumentu již jednou přeložen do cílového jazyka, se nemusí překládat znovu – překladateli se nabídne možnost použít již přeložený segment. A to i v případě, že je překládán zcela jiný dokument. Tato vlastnost je vhodná především v dokumentech technického rázu, nehodí se naopak pro umělecké texty, které by svou povahou měly být originální.

Mimo překladové paměti CAT nástroje disponují terminologickou databází (terminology database). Tato databáze se na rozdíl od překladové paměti netvoří v průběhu překladu, ale je potřeba do ní data zapsat. Mohlo by se tedy jednat o anglické názvosloví z oboru informačních technologií, a poté při lokalizaci softwaru pomocí CAT nástrojů nehrozí, že bude například pojem „user-friendly“ přeložen jako „uživatelsky přítulný“ :)

 

Klára Malinová, marketingová specialistka
2018-10