Close

Inquiry

We will be glad to create a custom tailored price quote

What kind of service are you interested in?

Skřivánek s.r.o., Company ID No: 60715235, registered seat: Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Prague, processes the personal data of natural persons in accordance with the current Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as "the Regulation"), which, as of 25 May 2018, supplements the existing Act No 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data within Czech law. Please read the Personal Data Processing Principles.

Co znamená zkratka DTP?

Zkratka DTP (desktop publishing) označuje tvorbu tištěných dokumentů za pomoci počítače. V praxi jde o proces, při kterém grafik rozvrhne stránku (layout) a vloží do ní potřebné texty, obrázky atp.

V rámci našeho DTP oddělení se primárně věnujeme úpravám dokumentů (většinou ve formátu Adobe InDesign) před překladem – typický layout dodaný klientem obsahuje tzv. „DTP balast“, tj. řadu zbytečných mezer, pevných konců řádků, uměle deformované písmo atd. Dokument tedy na první pohled vypadá přijatelně, ale po importu do CAT programu vykazuje nepoužitelnou segmentaci, což by mohlo překladateli působit zbytečné problémy.

Už během poptávky je nutné zjistit, v jakých formátech bude klient vyžadovat finální soubory. Ukázkovým případem je dodání lokalizovaného dokumentu jako tiskové PDF, k čemuž však kromě výchozích dokumentů potřebujeme standardně od klienta také všechna použitá písma a obrázky. V konečné fázi v této souvislosti opravujeme layout dokumentu po překladu (vlivem rozdílné délky přeloženého textu se většinou textové rámečky dokumentu přeformátují) a pro klienta připravujeme finální soubory.

Výsledky naší práce jste dlouhá léta nacházeli ve schránkách (viz letáky diskontu KIK) a nyní pokračujeme např. s letáky řetězce Edeka nebo firmy HP.

 

Martin Valenta, DTP specialista
2018-10