Close

Inquiry

We will be glad to create a custom tailored price quote

What kind of service are you interested in?

Skřivánek s.r.o., Company ID No: 60715235, registered seat: Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Prague, processes the personal data of natural persons in accordance with the current Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as "the Regulation"), which, as of 25 May 2018, supplements the existing Act No 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data within Czech law. Please read the Personal Data Processing Principles.

Němčina – začátečník

Student – začátečník se dokáže jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým hovoří, mluví pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci. Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat.

Goethe Zertifikat A1: Start Deutsch 1

 • Zkouška z obecné němčiny pro dospělé na úrovni A1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky:
  cca 85–170 hodin,
 • zkouška obsahuje:
poslech (20 minut),
čtení (25 minut),
psaní (20 minut),
ústní testování (15 minut, vedeno se skupinou kandidátů).

Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

 • Zkouška z obecné němčiny pro děti od 10 do 16 let na úrovni A1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky:
  cca 80–200 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení (20 minut),
psaní (20 minut),
poslech (20 minut),
ústní testování (15 minut, probíhá ve dvojici).

ÖSD Zertifikat A1 (ÖSD ZA1)

 • Zkouška z obecné němčiny na úrovni A1 pro kandidáty od 14 let,
 • minimum absolvovaných hodin výuky:
  cca 100–150 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení (25 minut),
poslech (cca 10 minut),
psaní (20 minut),
ústní testování (cca 10 minut).

ÖSD KID A1 (Kompetenz in Deutsch A1)

 • Zkouška z obecné němčiny pro děti od 10 do 14 let na úrovni A1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 150 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení (30 min),
psaní (20 min),
poslech (15 minut),
ústní testování (10 minut).

telc Deutsch 1

The European Language Certificates

 • Zkouška z obecné němčiny na úrovni A1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky:
  cca 100–150 hodin,
 • zkouška obsahuje:
poslech (20 minut),
čtení a psaní (45 minut),
ústní testování (11 minut, zpravidla vedeno se skupinou max. 3 kandidátů).

telc Deutsch A1 Junior

The European Language Certificates

 • Zkouška z obecné němčiny na úrovni A1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky:
  cca 100–150 hodin,
 • zkouška obsahuje:
poslech (10 minut),
čtení a psaní (30 minut),
ústní testování (15-20 minut, vedeno ve dvojici kandidátů).

JASPEX 100

 • Standardizovaná zkouška testuje znalosti německého jazyka na úrovni A1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 180 hodin,
 • zkouška obsahuje písemnou část (porozumění textu, poslech, gramaticko-lexikální část, psaní) a ústní část.