Němčina – mírně pokročilý

Mírně pokročilý student dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích. Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb. Rozumí sdělením, která se vztahují ke každodennímu životu (například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání).

Goethe Zertifikat A2

 • Zkouška z obecné němčiny pro dospělé na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 200–350 hodin,
 • zkouška obsahuje:
poslech (30 minut),
čtení (30 minut),
psaní (30 minut),
ústní testování (15 minut, vedeno ve dvojici kandidátů).

Goethe Zertifikat A2: Fit in Deutsch

 • Zkouška z obecné němčiny pro mladistvé ve věku od 12 do 16 let na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 200–350 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení (30 min),
psaní (30 minut),
poslech (30 min),
ústní testování (15 minut, vedeno ve dvojici kandidátů).

ÖSD Zertifikat A2

 • Zkouška z obecné němčiny na úrovni A2 pro kandidáty od 14 let,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 200–350 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení (30 minut),
poslech (15 minut),
psaní (30 minut),
ústní testování (cca 10 minut).

ÖSD KID A2 (Kompetenz in Deutsch A2)

 • Zkouška z obecné němčiny pro děti od 10 do 14 let na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 150 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení (35 minut),
psaní (30 minut),
poslech (15 minut),
ústní testování (cca 10 minut, vedeno ve dvojici kandidátů).

JASPEX 200

 • Standardizovaná zkouška testuje znalosti německého jazyka na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 350 hodin,
 • zkouška obsahuje:
písemnou část (porozumění textu, poslech, gramaticko-lexikální část, psaní),
ústní část.

telc Deutsch 2

The European Language Certificates

 • Zkouška z obecné němčiny na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 200–350 hodin,
 • zkouška obsahuje:
poslech (20 minut),
čtení a psaní (50 minut),
ústní testování (11 minut, obvykle vedeno ve dvojici kandidátů).

telc Deutsch A2+ Beruf

The European Language Certificates

 • Zkouška testuje znalosti z odborné němčiny na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 400 hodin výuky specializované na jazyk pracovní praxe,
 • zkouška obsahuje:
čtení a užití jazyka (60 minut),
poslech (30 minut),
psaní (30 minut),
ústní testování (15 minut, obvykle vedeno ve dvojici kandidátů).

Test WiDaF

Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

 • Zkouška testuje znalosti obchodní němčiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň A2 musí kandidát získat 30–246 bodů,
 • zkouška je pouze písemná – obsahuje 150 multi-choice otázek a testuje:
slovní zásobu,
gramatiku,
čtení,
poslech.

ECL A2

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages A

 • Zkouška z obecné němčiny na úrovni A2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 300–350 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení (35 minut),
psaní (45 minut),
poslech (25 minut),
ústní testování (13–21 minut, vedeno ve dvojici kandidátů).
Close

Inquiry

We will be glad to create a custom tailored price quote

What kind of service are you interested in?

Skřivánek s.r.o., Company ID No: 60715235, registered seat: Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Prague, processes the personal data of natural persons in accordance with the current Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as "the Regulation"), which, as of 25 May 2018, supplements the existing Act No 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data within Czech law. Please read the Personal Data Processing Principles.

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ní připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Send inquiry