Francouzština – středně pokročilý

Středně pokročilý student rozumí v hlavních rysech informacím o důvěrně známých věcech, pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

DELF B1

Diplôme d’études en langue française B1

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni A2,
 • počet výukových hodin 360–400,
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování,
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů,
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil.

DELF Junior B1

Diplôme d’études en langue française Junior B1

 • Zkouška z obecné francouzštiny pro mládež na úrovni B1,
 • zkouška z obecné francouzštiny pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol od 12 let až po maturitní zkoušku,
 • počet výukových hodin 360–400,
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní, ústní testování,
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů,
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil.

ECL B1

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages B1

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni B1,
 • zkouška obsahuje:
čtení (35 minut),
psaní (50 minut),
poslech (25–30 minut),
ústní testování (podle úrovně 13–21 minut, vedeno ve dvojici kandidátů).

TCF

Test de connaissance du français

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň B1 musí kandidát získat 300–399 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 25 minut:
  • poslech (25 minut),
  • užití jazyka (15 minut),
  • čtení (45 minut),
 • fakultativní část:
  • mluvení (12 minut),
  • psaní (60 minut).

TCF RI

Test de connaissance du français version relations internationales

 • Zkouška testuje schopnost komunikace v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie,
 • tato zkouška umožňuje získat certifikaci od úrovně A1 až po C2,
 • na úrovni B1 je potřeba 300–399 bodů,
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 30 minut:
  • poslech,
  • užití jazyka,
  • čtení,
 • fakultativní část:
  • mluvení (15 minut),
  • psaní (1 hodina 45 minut).

STANAG 6001 2

Standardization Agreement 6001 úroveň 2

 • Zkouška na středně pokročilé úrovni určená pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR,
 • hodnocení ve čtyřech dovednostech v pořadí poslech, mluvení, čtení, psaní,
 • zkouška obsahuje:
poslech (45 minut),
čtení (45 minut),
psaní (30 minut),
ústní testování (15 minut, vedeno s jedním kandidátem).

TEF

Test d’évaluation de français

 • Zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň B1 musí kandidát získat 361–540 bodů,
 • zkouška obsahuje jednu povinnou a dvě fakultativní části,
 • povinná část trvá celkem 130 minut:
  • poslech (40 minut),
  • užití jazyka (30 minut),
  • čtení (60 minut),
 • fakultativní část:
  • mluvení (35 minut),
  • psaní (60 minut).

DPF B1

Diplômes de français professionnel B1

 • Zkouška testuje schopnost komunikace v pracovním prostředí na úrovni B1
 • Minimum absolvovaných hodin výuky: cca 250–300 hodin
 • Zkouška obsahuje:
čtení a psaní (90 minut),
poslech (45 minut),
ústní testování (30 minut).

DPF Scientifique & Technique B1

Diplômes de français professionnel Scientifique & Technique B1

 • Zkouška testuje znalosti technické francouzštiny na úrovni B1+,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 360 hodin, z nichž alespoň 120 hodin je zaměřeno na specializovaný jazyk,
 • zkouška obsahuje:
písemnou část (poslech, čtení a psaní),
ústní část.

DPF Tourisme et hôtellerie B1

Diplômes de français professionnel Tourisme et hôtellerie B1

 • Zkouška testuje znalosti francouzštiny zaměřené na cestovní ruch na úrovni B1+,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 360 hodin, z nichž alespoň 120 hodin je zaměřeno na specializovaný jazyk,
 • zkouška obsahuje:
písemnou část (poslech, čtení a psaní),
ústní část.

DPF Secrétariat B1

Diplômes de français professionnel Secrétariat B1

 • Zkouška testuje znalosti francouzštiny zaměřené na administrativu na úrovni B1+,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 360 hodin, z nichž alespoň 120 hodin je zaměřeno na specializovaný jazyk,
 • zkouška obsahuje:
písemnou část (poslech, čtení a psaní),
ústní část.

telc Français B1

The European Language Certificates Français B1

 • Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni B1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 350 hodin,
 • zkouška obsahuje:
čtení + jazyková struktura (90 minut),
poslech (30 minut),
psaní (30 minut),
ústní testování (10 minut, zpravidla vedeno ve dvojici kandidátů).

telc Français B1 Ecole

The European Language Certificates Français B1 Ecole

 • Zkouška z obecné francouzštiny pro děti a mládež od 14 let do 17 let na úrovni B1,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 350 hodin výuky,
 • zkouška obsahuje:
čtení + jazyková struktura (90 minut),
poslech (30 minut),
psaní (30 minut),
ústní testování (10 minut, zpravidla vedeno ve dvojici kandidátů).

telc Français B1 pour la Profession

The European Language Certificates Français B1 pour la Profession

 • Zkouška testuje znalosti odborné francouzštiny na úrovni B1+,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 350 hodin výuky specializované na jazyk pracovní praxe,
 • zkouška obsahuje:
poslech (30 minut),
čtení a užití jazyka (90 minut),
psaní (30 minut),
ústní testování (15 minut, zpravidla vedeno ve dvojici kandidátů).

TFI

Test de Français International

 • Zkouška testuje znalosti francouzštiny pro pracovní praxi, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,
 • na úroveň B1 musí kandidát získat minimálně 160 bodů z poslechové části a 185 bodů ze čtení.
Close

Inquiry

We will be glad to create a custom tailored price quote

What kind of service are you interested in?

Skřivánek s.r.o., Company ID No: 60715235, registered seat: Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Prague, processes the personal data of natural persons in accordance with the current Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as "the Regulation"), which, as of 25 May 2018, supplements the existing Act No 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data within Czech law. Please read the Personal Data Processing Principles.

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ní připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Send inquiry