Close

Inquiry

We will be glad to create a custom tailored price quote

What kind of service are you interested in?

Skřivánek s.r.o., Company ID No: 60715235, registered seat: Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Prague, processes the personal data of natural persons in accordance with the current Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as "the Regulation"), which, as of 25 May 2018, supplements the existing Act No 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data within Czech law. Please read the Personal Data Processing Principles.

Mýty o studiu jazyků: Na hodinách chci jen konverzovat

Jedním z častých požadavků studenta na obsah hodin bývá zaměření pouze na konverzaci. Studentovi se samozřejmě zdá takové omezení obsahu hodin naprosto logické, protože on se přeci potřebuje hlavně domluvit a nějaké psaní úvah nebo drilování anglických časů mu je k ničemu. Navíc, konverzační lekce bývají odpočinkové a zábavné, takže se pak lépe zvládají při pracovním stresu.

Ačkoliv se tento požadavek nemusí zdát zrovna jako náročný, lektor tleskat radostí nebude. Je to asi tak zhruba stejné jako kdybyste řekli svému trenérovi tenisu, že si přejete hrát pouze údery, ale běhat nehodláte. Dopadne to tak, že sice zpřesníte údery, ale dobrý tenista z vás prostě nebude. Podobně tomu je s učením se jazyka. Jazyk není nějaký soubor složek, ze kterých si lze vybrat co se mi hodí a co ne, ale komplexní systém, ve kterém jsou jednotlivé dovednosti a znalosti propleteny dohromady. Zaměření pouze na jednu z nich, třeba mluvení, pak vede k celkovému zpomalení pokroku.

Než tedy požádáte jazykovou školu nebo lektora o zaměření výhradně na konverzaci, je dobré si uvědomit, že:

  • konverzační kurz není pouze mluvení – mluvení je vždy propojeno s jinými dovednostmi (zejména pak s poslechem)
  • pro lektora není vůbec jednoduché vymyslet témata a dotazy, o kterých vás bude bavit 60-90 minut v kuse konverzovat, bude proto využívat různých tematických okruhů postavených na předchozím čtení článku nebo práci s poslechem
  • pokud si nebudete rozšiřovat slovní zásobu či gramatiku, budete pořád používat ten „samý jazyk“
  • právě z tohoto důvodu vám hrozí rychlá ztráta motivace (nikam se neposouvám a v hodinách děláme pořád to samé)
  • procvičovat není to stejné jako učit se, pokud se chcete zlepšovat, tak je dobré pilovat i funkční jazyk v rámci mluvení např. vyjadřování souhlasu, nejistoty apod.
  • je dobré si s lektorem na začátku kurzu vyjasnit, která témata vás zajímají a o kterých si nepřejete mluvit vůbec
  • pokud jste si řekli o konverzační kurz, neznamená to nutně, že nebudete používat učebnici – v dnešní době existuje mnoho moderních materiálů, které se na konverzaci zaměřují, ale zároveň nabízí systematicky uspořádané a zajímavé lekce
  • v dobře vedené konverzační lekci bude lektor opravovat vaše chyby a pomáhat vám se zlepšovat

 

I přesto všechno je samozřejmě konverzace velmi důležitou součástí hodin. Pokud se jí chcete věnovat více, promluvte si o tom s lektorem a určitě se vám společně podaří najít vhodné vyvážení obsahu lekcí (můžete si nastavit jednoduché pravidlo např. že konverzace bude probíhat 10 minut na začátku a na konci hodiny nebo jí věnujete jednu celou lekci v měsíci).

 

Mgr. Tereza Najberková, ředitelka jazykové školy Praha
2019-05