Close

Inquiry

We will be glad to create a custom tailored price quote

What kind of service are you interested in?

Skřivánek s.r.o., Company ID No: 60715235, registered seat: Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Prague, processes the personal data of natural persons in accordance with the current Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as "the Regulation"), which, as of 25 May 2018, supplements the existing Act No 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data within Czech law. Please read the Personal Data Processing Principles.

Kurz záludností češtiny

Ve Skřivánkovi se snažíme o neustálé zvyšování kvality a zlepšování našich služeb. V rámci metodické podpory byl našim překladatelům a korektorům nabídnut bezplatný kurz záludností češtiny.

Kurz probíhal pod vedením paní Evy Musilové, lektorky češtiny, korektorky, jazykové redaktorky a odborné školitelky pro začínající i pokročilé překladatele, editory a korektory, která má s výukou češtiny pro profesionály dlouholeté zkušenosti.

O absolvování kurzu projevilo zájem bezmála 200 našich dodavatelů. Účastníci kurzu se mohli těšit na 10 hodinových lekcí. Pro vyšší komfort a dostupnost pro širokou základnu našich překladatelů a korektorů ze všech koutů republiky byla zvolena forma online výuky přes webovou aplikaci clickmeeting. Po každé lekci byly zasílány nahrávky lekcí jak účastníkům konkrétní lekce, tak těm, kteří se z různých důvodů lekce účastnit nemohli. Po poslední lekci obdrželi účastníci kurzu souhrnnou prezentaci, kterou mohou využívat i v budoucnu jako pomůcku při každodenní práci. V jednotlivých lekcích je čekalo např. používání i/y po písmenu c, psaní s/z v ošemetných příkladech, přechylování a přechodníky, psaní čárek, uvozovek a mnoho dalších záludností českého pravopisu.

Po ukončení kurzu mohli účastníci vypracovat závěrečný test, v němž uspělo 30 absolventů, kteří obdrželi certifikát o absolvování kurzu. Velice nás těší, že se kurz setkal s velkým zájmem ze strany překladatelů a korektorů jak před spuštěním samotného kurzu, tak po jeho ukončení. Tímto bychom také chtěli poděkovat všem zúčastněným a pogratulovat úspěšným absolventům.

Účastníci rovněž projevili zájem o další obdobný kurz v budoucnu a naše metodické oddělení již pracuje na jeho organizaci.